Izjava o odricanju odgovornosti

Korisnik pristaje na uvjete korištenja koji su na snazi u trenutku posjete web stranici.

1. Sve informacije (uključujući ali ne ograničavajući se na površinu nekretnine, cijenu, adresu i opći opis nekretnine) na web stranici pružaju se u svrhu informiranja korisnika i dostavljene su društvu OZANA d.o.o. (dalje u tekstu: Ozana d.o.o.), od strane trećih osoba.

2. Prilikom stavljanja podataka na internetsku stranicu, OZANA d.o.o. je primilo podatke prenesene od trećih osoba. OZANA d.o.o. drži informacije objavljene na stranici točnima, ali niti OZANA d.o.o., niti suradnici društva (niti njihovi direktori ili zaposlenici) nisu provjerili točnost podataka nego ih samo prenose.
OZANA d.o.o. ne prihvaća nikakvu odgovornost (izravno ili neizravno) za bilo kakav gubitak, oštećenje ili bilo kakvu slučajnu ili posljedičnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljene zarade ili uštede, koje proizlaze ili su na bilo koji način povezane s korištenjem bilo kakvih informacija, ili nedostatak podataka koji su sadržani na web stranici.

3. OZANA d.o.o. ne jamči točnost informacija objavljenih na Web stranici. Preporučuje se zatražiti stručni savjet u vezi s bilo kojom informacijom objavljenoj na Web stranici.
Cijene i iznajmljivanje su aktualni u trenutku izdavanja, osim u slučaju pogreške, ali mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku i podložni su vanjskim utjecajima.

4. Autorsko pravo: Svi podaci dostupni na ovoj stranici ili na koje se pristupa s ove stranice podliježu propisima o zaštiti autorskih prava OZANA d.o.o., partnera ili klijenata društva.
U skladu s prethodnom odredbom članka 4., nije dozvoljeno mijenjati, objavljivati, licencirati, izraditi izvedene radove, prenositi ili prodavati bilo kakve informacije, materijale, softver, proizvode ili usluge dobivene s ove internetske stranice bez prethodnog pisanog dopuštenja OZANA d.o.o. OZANA d.o.o može uskratiti bilo koji pristanak ili odobrenje ili dati suglasnost ili odobrenje uvjetno ili bezuvjetno.

5. Hiperlinkovi na web stranice trećih strana: Ova web stranica može sadržavati hiperveze na web stranice trećih osoba. OZANA d.o.o ne kontrolira takve web stranice i ne odgovara za njihov sadržaj. Isticanjem hiperveze na takve web stranice Društvo ne podrazumijeva nikakvo prihvaćanje informacija ili materijala dostupnih na takvim web stranicama ili bilo kakvu povezanost s njihovim operaterima, a korisnik takve web stranice, uključujući informacije, materijale, proizvode i usluge sadržane u njima, koristi isključivo na vlastiti rizik.
Nadalje, zbog toga što je Politika o privatnosti OZANA d.o.o primjenjiva samo na ovoj web stranici, nakon povezivanja s nekom drugom web lokacijom, a prije otkrivanja osobnih podataka bilo koje vrste, preporučuje se upoznati se s pravilima o privatnosti te web stranice.
U određenim okolnostima OZANA d.o.o može primiti proviziju, naknadu ili nagradu za hipervezu, pokazivač ili drugi uvod u web stranicu treće strane. OZANA d.o.o nije obvezno na otkrivanje osnove takve provizije, pristojbe ili nagrade osim u onoj mjeri propisanoj zakonom.

6. Korištenje web stranice: Zabranjeno je korištenje informacija ili materijala s ove stranice za bilo koju svrhu koja je protuzakonita ili zabranjena ovim Uvjetima i odredbama. Svako neovlašteno korištenje bilo kakvih informacija ili materijala na ovoj web stranici može potencijalno izazvati štetu OZANA d.o.o. Svaka takva neovlaštena uporaba će biti procesuirana. Zabranjeno je, između ostalog:

 • koristiti web stranicu za klevetu, zlostavljanje, uznemiravanje, prijetnju ili vrijeđanje drugih na bilo koji drugi način;
 • objavljivati, distribuirati, slati e-poštom, prenositi ili širiti materijal koji je nezakonit, opscen, pogrdan, nepristojan, uvredljiv ili neprikladan;
 • koristiti bilo koji automatizirani alat za skriptiranje ili softver;
 • uključiti ili promicati neželjenu e-poštu ili spam putem Web stranice;
 • lažno predstavljati bilo koju osobu ili entitet;
 • na bilo koji način staviti na raspolaganje bilo koji materijal koji krši autorska prava vlasnika ili koji sadrži viruse ili druge kodove računala, datoteke ili programe osmišljene za prekid, ograničavanje ili uništavanje funkcionalnosti drugih računalnih softvera ili hardvera.

7. Promjene na stranici: OZANA d.o.o i suradnici društva mogu u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, promijeniti informacije, usluge, proizvode i druge materijale prikazane na ovoj web stranici ili prekinuti ovu web stranicu.
OZANA d.o.o zadržava pravo izmjene općih uvjeta i uvjete pristupa i upotrebe ove web stranice u bilo kojem trenutku, a takve izmjene stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja izmijenjenih uvjeta i odredbi na ovoj web stranici.
Sukladno tome, korisnik se obvezuje redovito čitati uvjete i odredbe, a daljnji pristup ili korištenje ove web stranice smatrat će se prihvaćanjem izmijenjenih uvjeta i odredbi.

8. Mjerodavno pravo: Odredbe ovih uvjeta i rješavanje bilo kakvog spora između OZANA d.o.o i korisnika tumače se u skladu s hrvatskim zakonima, bez utjecaja odredbi o rješavanju sukoba zakona. Izostanak inzistiranja OZANA d.o.o na strogoj provedbi bilo koje odredbe ovih uvjeta neće predstavljati odricanje od bilo kojeg prava zajamčenog odredbama ovih uvjeta. Svaka pravna radnja ili postupak između OZANA d.o.o i korisnika, a vezano uz ove uvjete i odredbe rješavat će se isključivo pred nadležnim sudom u Republici Hrvatskoj.

9. U svrhu uštede prostora u elektronskoj komunikaciji, umetnut je skraćeni oblik odricanja od odgovornosti na kraju svake poruke e-pošte. Odricanje od odgovornosti za e-poštu može se pronaći u nastavku u cijelosti:

 • svaka poruka e-pošte (uključujući sve privitke) OZANA d.o.o namijenjena je isključivo namjeravanom primatelju.
 • sadržaj e-pošte može biti povjerljiv i povjerljivost ne prestaje u slučaju slanja pogrešnom primatelju.
 • ako ste greškom primili poruku e-pošte, odgovorite pošiljatelju e-poštom, izbrišite e-poštu iz svog sustava i uništavajte sve kopije. Nijedan dio e-pošte ne smije se reproducirati, prepisivati, mijenjati ili komunicirati bez pismene suglasnosti OZANA d.o.o. Sve osobne informacije koje ste dobili putem e-maila OZANA d.o.o moraju se koristiti u skladu s relevantnim zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka.
 • preporučuje se skeniranje na viruse sve elektronske pošte i pripadajućih privitaka poslane od strane OZANA d.o.o. Društvo ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu uzrokovanu primljenim e-porukama ili privicima zbog virusa, smetnji, korupcije ili neovlaštenog pristupa.
 • napominje se kako Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju e-poštu zaposlenika ili suradnika koja je osobne prirode ili je u suprotnosti s odredbama bilo kojeg zakona, statuta ili propisa primjenjivih u zemlji slanja ili prijema.
 • ni jedna poruka e-pošte ne smije se ispisivati, pohranjivati, ponovno distribuirati, prenositi ili prosljeđivati, osim u slučaju izričitog odobrenja od strane Društva.
 • svaki stav ili mišljenje izraženo u bilo kojoj e-pošti isključivo je autorovo i ne predstavlja nužno stav ili mišljenje Društva.
 • iako se pretpostavlja da su izvori podataka Društva istiniti, ne jamči se istinitost poslanih podataka.