Cjenik

Agencija OZANA licencirana je pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama) i i upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina, registarski broj upisa 663/2009. Zaposlenici agencije OZANA imaju položeni stručni isprit pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Agencija za nekretnine OZANA potpisnica je Kodeksa etike u poslovanju posrednika u prometu nekretninama.

Cjenik i troškovi

Nema troškova za traženje nekretnina na našim web stranicama ozana.hr ili obilaske nekretnina i stručno savjetovanje sa našim agentima.
CJENIK posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina u skladu je sa čl. 27. i 28. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 14/14).
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
Sa svakim klijentom potpisuje se Ugovor o suradnji.

Prodaja / Kupnja

Provizija za posredovanje prilikom prodaje ili kupnje nekretnine naplaćuj se od prodavatelja i kupca u postotcima od ukupne cijene nekretnine kao što slijedi:

Prodavatelj
  • 2 -3 % od ugovorene kupoprodajne cijene ali ne manje od 7.500 kn (sedamtisućapetstokuna)
Kupac
  • 2 % od ugovorene kupoprodajne cijene ali ne manje od 7.000 kn (sedamtisućakuna)

Ukupna provizija ne smije prelaziti iznos od 5 % od ukupne kupoprodajne cijene.
Na sve navedene cijene obračunava se PDV.

Najam / Zakup

Provizija za posredovanje prilikom najma i zakupa naplaćuj se od najmodavca i najmoprimca / zakupca i zakupodavca u u visini mjesečne najamnine / zakupnine kao što slijedi:

Postotak od mjesečne najamnine / zakupnine
  • 75 % minimalno
  • 100 % za najam ili zakup trajanja od 12 do 48 mjeseci
  • 150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 49 mjeseci i više

Na sve navedene cijene obračunava se PDV.